Den personliga mäklaren
Agneta Arvidsson har trots hård konkurrens inom branschen överlevt med sitt lilla mäklarföretag Agneta Mäklare i Östersund.
– Ett starkt intresse av försäljning samt omtanke om såväl uppdragsgivare som köpare förenat med min erfarenhet är några av de faktorer som utmynnat i ett gott resultat och därmed min överlevnad.
Under senare år har många mindre mäklarföretag ”tvingats” in i någon av de mäklarkedjor som existerar på marknaden. Kanske främst för att överleva, då konkurrensen ökat och marknadsföringen blivit mer aggressiv och kostsam. De största mäklarföretagen slåss om objekten i Östersund med närområde, där priserna är höga på grund av god efterfrågan.

– Jag startade mitt enmansföretag 1989, tillhör Mäklarsamfundet och trivs med att få vara min egen chef och skapa personlig kontakt med kunderna, berättar Agneta. Mitt arbetsfält är främst landsbygden inom en radie på 7-10 mil från Östersund, med Strömsund i norr och Svenstavik i söder som gränser.
Att sälja på landsbygden tar ofta längre tid då efterfrågan är lägre, samtidigt som det gäller att få ut någorlunda rätt pris. Fina objekt med attraktiva lägen ger dock relativt snabba avslut till bra priser, då främst återvändare och utlänningar finns bland köparna.
– Mitt arbete kräver härvid en hel del resande inom länet vilket innebär många personliga kontakter där frågeställningar av olika slag dyker upp. Många gånger rör det sig om att en fastighet ska säljas på grund av dödsfall, vilket kräver en speciell handläggning. Min förhoppning är att även mindre orter och byar i länet ska leva vidare, så en försäljning som utmynnar i en nyinflyttning på orten känns extra roligt. Pensionsåldern börjar nu smyga sig på, men än så länge har jag inga planer på att lägga av. Önskvärt vore väl att få förmedla fler objekt i Östersundsområdet och därmed minska resandet något.

Agneta Mäklare

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 063-515070
Fax: 063-181232


Email:
agneta.maklare@telia.com

Hemsida:
www.hemnet.se

Adress:
Agneta Mäklare
Spjutvägen 22
83161 Östersund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN